DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Yello Travel


[QC] Websosanh.vn nhận đầu tư từ Yello Shopping Media Group của Hàn Quốc

[QC] Websosanh.vn nhận đầu tư từ Yello Shopping Media Group của Hàn Quốc. Thương vụ đã được ký kết vào cuối tháng trước tại trụ sở Công ty CP So Sánh Việt Nam tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của hơn 50 nhân viên Công ty, bao gồm cả hai sáng lập viên Vũ Quang Trung và Lê Đắc Thịnh Đồng và ban lãnh đạo YSM gồm Tổng Giám đốc Sungwoo Choi và Giám đốc Chiến lược Hojin Song.