DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Yêu Tổ


Tiến lên, Việt Nam ơi!

Tiến lên, Việt Nam ơi!. Nhạc sĩ Văn Cao mất lúc ông 72 tuổi, năm 1995. Nhưng trước đó 50 năm, bài hát Tiến quân ca do ông sáng tác đã chính thức trở thành quốc ca của một nước Việt Nam mới, nước Việt Nam độc lập.

Không để niềm tự hào dân tộc “ngủ quên”!

Không để niềm tự hào dân tộc ngủ quên !. Việt Nam Tổ quốc ta ơi- Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn- Cánh cò bay lả dập dờn- Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều… . Có lẽ không bạn trẻ Việt Nam nào lại không biết, không thuộc những câu thơ này mỗi khi nhắc đển Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Một đề xuất mơ hồ, viển vông…!

Một đề xuất mơ hồ, viển vông…!. Điều nguy hiểm còn ở chỗ đây là văn bản có tính pháp qui, tức là ai không đáp ứng yêu cầu đó thì không được chấp nhận. Nói cụ thể hơn, nếu ai đó không yêu nước sâu sắc thì dứt khoát không được bổ nhiệm, nếu đương chức thì phải cách chức vì không đủ tiêu chuẩn đầu tiên này...