DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Zora Neale Hurston


Ma thuật đen và hỗn hợp chất độc thần kinh biến người chết thành xác sống?

Ma thuật đen và hỗn hợp chất độc thần kinh biến người chết thành xác sống?. Khác xa với những miêu tả của phương Tây về xác sống như những con quái vật phá hoại xấu xa, xác sống ở trong văn hóa Haiti được nhìn nhận như là những nạn nhân hơn là những những nhân vật phản diện. Trong lịch sử, người dân Haiti không hề sợ hãi những xác sống này mà họ sợ hãi việc bị biến thành một cái xác vô thức, chống lại ý chí tự do của bản thân họ.