Cười


Tại sao da con gái đen

Tại sao da con gái đen. Sài Gòn nắng nóng cháy da, ngoài đường chút xíu... thành ra đen sì.

Tin liên quan

Tại sao da con gái đen

Con gái coi da đen như kẻ thù.

Trùm Sò