Kinh tế


Tạm dừng cấp phép thành lập các cơ quan báo chí

Tạm dừng cấp phép thành lập các cơ quan báo chí. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Tin liên quan

(VTC News) - Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1 - 2 năm 2014 của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dẫn thông báo, kết luận mới đây của Chính phủ cho biết: "Trong khi chuẩn bị báo cáo Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020 trình Bộ Chính trị ban hành, Bộ TT&TT tạm dừng việc cấp phép thành lập các cơ quan báo chí... Đồng thời rà soát, giảm bớt những tờ báo hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích”. 
Tạm dừng cấp phép thành lập các cơ quan báo chí


Đánh giá về Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020, Bộ trưởng cho biết, nếu quy hoạch được thông qua thì đây sẽ là một cuộc cách mạng trong hoạt động báo chí, nhằm mục đích hướng tới số lượng báo chí hợp lý, chất lượng cao hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu xã hội.

Cũng liên quan đến công tác báo chí, Bộ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới báo chí cần tập trung tuyên truyền hiệu quả đường lối của Đảng, Nhà nước, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; tập trung tuyên truyền thực thi Hiến pháp; các cơ quan báo chí kể cả báo chí Ngành cần vào cuộc tuyên truyền đấu tranh với các đối tượng sai trái thù địch.

Nguyên Lê