Tài chính


Tăng dần thanh toán qua máy chấp nhận thẻ

Tăng dần thanh toán qua máy chấp nhận thẻ. Theo số liệu thống kê của Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), số lượng và giá trị giao dịch bằng thẻ thông qua các thiết bị chấp nhận thẻ đặt tại các điểm bán hàng đã tăng dần qua ba quí đầu năm.

Tin liên quan

Nguồn: NHNN

(TBKTSG Online) - Theo số liệu thống kê của Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), số lượng và giá trị giao dịch bằng thẻ thông qua các thiết bị chấp nhận thẻ đặt tại các điểm bán hàng đã tăng dần qua ba quí đầu năm.

>>Thanh toán bằng thẻ tăng mạnh

Cụ thể, trong quí 3, giá trị giao dịch qua các thiết bị chấp nhận thẻ có mức tăng trưởng so với quí 2 là 21,9%, trong khi mức tăng trưởng của quí 2 so với quí 1 chỉ đạt 14%. Trong khi đó, tăng trưởng về giá trị giao dịch thông qua máy ATM có mức tăng trưởng thấp, như quí 3 tăng 3,7% so với quí 2, trong khi quí 2 lại giảm gần 1% so với quí 1 năm nay.

Giá trị trung bình cho một giao dịch thông qua thiết bị chấp nhận thẻ cũng tăng dần trong ba quí đầu năm. Cụ thể, giá trị giao dịch trung bình/một giao dịch là 4,79 triệu đồng trong quí 1, quí 2 là 5,24 triệu đồng, và 5,85 triệu đồng trong quí 3.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, tổng giá trị giao dịch qua thiết bị chấp nhận thẻ của người dân trên cả nước là 36.134 tỉ đồng trong quí 3, thấp hơn nhiều so với tổng giao dịch 246.000 tỉ đồng qua máy ATM trong cùng thời điểm.

Cũng theo NHNN, đến cuối quí 3, tổng số thẻ thanh toán nội địa (thẻ ATM) đã được phát hành trên cả nước là 57,23 triệu thẻ và số thẻ thanh toán quốc tế (thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế) được phát hành tại Việt Nam là 5,7 triệu thẻ. Đến cuối tháng 9, cả nước có 14.584 máy ATM và 119.158 thiết bị chấp nhận thẻ.

Để thực hiện chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, NHNN đang nghiên cứu một số giải pháp nhằm khuyến khích việc thanh toán thông qua điểm chấp nhận thẻ (POS) của người dân như xây dựng và đề xuất ban hành các chính sách khuyến khích về thuế hoặc biện pháp tương tự như ưu đãi về thuế đối với doanh số bán hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng thẻ qua POS. Các biện pháp đó sẽ khuyến khích các đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ tích cực chấp nhận thanh toán bằng thẻ, và khuyến khích doanh nghiệp lắp đặt POS tại những nơi có tiềm năng phát triển thanh toán thẻ như siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng… để phấn đấu đạt mục tiêu có 250.000 POS trên cả nước vào cuối năm 2015.