Kinh tế


Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kế toán

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kế toán. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Tin liên quan