Chính trị


Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Văn phòng Chính phủ

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Văn phòng Chính phủ. (Chinhphu.vn) - Ngày 12/8, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/8, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng bộ VPCP tiếp tục lãnh đạo VPCP thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ đạt hiệu quả cao hơn, phát huy dân chủ mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện nề nếp sinh hoạt Đảng. - Ảnh: Chinhphu.vn

Kiện toàn đảng bộ cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm 2011, với việc công nhận thêm 18 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, Đảng bộ VPCP là đảng bộ cấp trên cơ sở gồm 4 đảng bộ cơ sở, 4 đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc với tổng số 855 đảng viên.

Đảng ủy đã quyết định thành lập và chỉ định chính thức cấp ủy Chi bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cấp Đảng bộ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đảng bộ Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành đảng bộ cơ sở, thành lập Ban chỉ đạo năm Thanh niên 2011...

Trong 6 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được thể hiện bằng việc lãnh đạo cơ quan thường xuyên trao đổi, thống nhất xử lý, giải quyết có hiệu quả các công tác trọng tâm theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

VPCP đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VPCP đã tổ chức triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho toàn thể đảng viên và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Văn phòng Chính phủ

 Ảnh: Chinhphu.vn

Tuy nhiên theo đồng chí Cao Huy, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP, bên cạnh những việc đã làm được vẫn còn nhiều tồn tại cần giải quyết như việc thực hiện báo cáo sinh hoạt chi bộ, báo cáo theo chuyên đề chưa đều, công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong Đảng bộ, cơ quan có lúc, có nơi chưa sâu sát, kịp thời…

Trên cơ sở nhận thức đó, trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ VPCP hướng trọng tâm công tác vào việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo công tác đoàn thể.

Những công tác này sẽ được cụ thể hóa bằng việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tham mưu, đề xuất ý kiến đối với đề án cơ cấu Chính phủ khóa XIII, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác dữ liệu Trung tâm tư liệu trên mạng tin học nội bộ VPCP…

Theo đồng chí Vi Quang Đạo, Phó Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhìn từ sự phát triển của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong 5 năm qua có thể thấy, nếu không chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ Đảng viên gắn liền với bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng đảng viên và đảng viên gương mẫu, đi đầu trong công việc, xây dựng một tập thể đoàn kết… thì trong bước phát triển có phần “nóng” của đơn vị trong thời gian qua, Cổng TTĐT Chính phủ khó có thể hoàn thành những nhiệm vụ chính trị mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo VPCP đã tin cậy giao phó.

Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC cho rằng, cần có Nghị quyết chuyên đề về công tác cải cách hành chính để có thể triển khai nhiệm vụ này thành công, góp phần đẩy nhanh tiến bộ xã hội và tạo những hiệu quả thiết thực từ việc phối hợp công tác Đảng, Đoàn và công tác chuyên môn của VPCP.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Văn phòng Chính phủ

Chúc mừng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam nhận nhiệm vụ mới.

Phát huy vai trò, vị trí trong toàn xã hội

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam đánh giá công tác Đảng tại Đảng bộ VPCP thực sự có hiệu quả và phát huy được vai trò không chỉ trong mỗi chi bộ mà trong toàn xã hội.

Nhiều đơn vị có tiếng nói và có vai trò, ảnh hưởng tích cực không chỉ trong nội bộ VPCP mà cả tới các đơn vị, tổ chức khác và toàn xã hội như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính…

Đồng chí Vũ Đức Đam cũng nêu cao quyết tâm cùng Đảng bộ giữ vững những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời củng cố phát triển tổ chức Đảng, chú trọng hơn nữa vào việc gắn chặt tình đoàn kết trong toàn Đảng ủy, đẩy mạnh công tác thanh niên, đội ngũ nòng cốt kế tục và phát triển những thành tựu mà VPCP đã đạt được.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Vũ Đức Đam quyết tâm cùng Đảng bộ giữ vững những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, củng cố phát triển tổ chức Đảng, chú trọng hơn nữa vào việc gắn chặt tình đoàn kết trong toàn Đảng ủy, đẩy mạnh công tác thanh niên, đội ngũ nòng cốt kế tục và phát triển những thành tựu mà VPCP đã đạt được. - Ảnh: Chinhphu.vn

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ VPCP, một Đảng bộ có vai trò hết sức quan trọng, có tác động tới hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống… của người dân cả nước, thông qua công tác tham mưu tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc cần phát huy hơn nữa những kết quả của Cuộc vận động học tập và làm theo gương  Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tạo chuyển biến rõ nét hơn trong mỗi đảng viên, đoàn viên thanh niên, từ đó làm sâu sắc hiệu quả công tác Đảng, Đoàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cương vị Bí thư Đảng ủy Đảng bộ VPCP đã sơ kết công tác Đảng của VPCP 6 tháng vừa qua, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm khi giữ cương vị này.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để làm tốt được nhiệm vụ chính trị Đảng giao, mỗi chi bộ phải quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, từ đó người đảng viên sẽ tham gia công tác Đảng nhiệt tình hơn không chỉ tại cơ quan mà ngay chính tại địa phương mình sống.

Đồng thời, như lời Bác Hồ dạy, việc không ngừng củng cố đoàn kết trong nội bộ cơ quan tất yếu sẽ mang lại “thành công, thành công, đại thành công”.

Phó Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ VPCP tiếp tục lãnh đạo VPCP thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ đạt hiệu quả cao hơn, phát huy dân chủ mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện nề nếp sinh hoạt Đảng.

Trong hội nghị, việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đã được đánh giá sơ kết.

Đoàn Thanh niên đã thực hiện chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ liên quan đến công tác Thanh niên, điển hình là Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đang được VPCP phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng.

Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa ý thức công dân cho thanh niên cũng được đẩy mạnh cùng với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện…

Bên cạnh đó Đảng ủy, lãnh đạo VPCP thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc kiểm tra thực hiện công tác thanh niên, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên để hướng công tác xây dựng đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thành, đại diện Ban thường vụ Đảng ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế của công tác thanh niên và nhiều nguyên nhân được đưa ra, trong đó đáng chú ý  là ở một số đơn  vị vẫn còn tư duy “khoán trắng” công tác thanh niên là của tổ chức Đoàn, nên việc triển khai các nghị quyết cũng như các hoạt động khác còn gặp nhiều khó khăn. 

Đỗ Hương

Ảnh: Quang Hiếu