Thế giới


Tay ba đỡ tay đôi

Tay ba đỡ tay đôi. Sự tham gia của Nhật làm cho cuộc tập trận thường niên của Mỹ và Ấn Độ ở Thái Bình Dương có ý nghĩa và tác động khác hẳn. Dựa vào tình hình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thời gian qua và thực trạng quan hệ song phương của ba đối tác nói trên với Trung Quốc, cuộc tập trận này vừa thúc đẩy hợp tác trong tam giác quan hệ này, vừa tăng cường từng cặp quan hệ song phương lại vừa có ý nhằm đối phó với Trung Quốc.

Tin liên quan

Sự tham gia của Nhật làm cho cuộc tập trận thường niên của Mỹ và Ấn Độ ở Thái Bình Dương có ý nghĩa và tác động khác hẳn. Dựa vào tình hình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thời gian qua và thực trạng quan hệ song phương của ba đối tác nói trên với Trung Quốc, cuộc tập trận này vừa thúc đẩy hợp tác trong tam giác quan hệ này, vừa tăng cường từng cặp quan hệ song phương lại vừa có ý nhằm đối phó với Trung Quốc.

Cả Nhật lẫn Ấn Độ đều bị Trung Quốc tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ. Nhật đang nỗ lực gây dựng vai trò chính trị an ninh lớn hơn ở khu vực. Ấn Độ cũng nhằm tới mục tiêu trở thành cường quốc biển không chỉ ở Ấn Độ Dương, mà còn cả Thái Bình Dương. Ấn Độ còn cho rằng Trung Quốc theo đuổi ý đồ thiết lập mạng lưới hải cảng ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, kéo dài tới tận vịnh Ba Tư như một chuỗi căn cứ mà họ có ảnh hưởng hoặc dễ dàng tiếp cận, đặc biệt ở Pakistan và Myanmar. Ấn Độ coi đó là một trong những mối đe dọa từ Trung Quốc. Ấn Độ và Nhật Bản lại đang có quan hệ hợp tác rất tốt đẹp, hiệu quả và tin cậy.

Việc Mỹ coi trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hơn trước có lý do ở những thách thức về mọi phương diện từ Trung Quốc. Mỹ và Nhật là đồng minh chiến lược trong khi quan hệ của Mỹ với Ấn Độ hiện rất thuận lợi. Trong bối cảnh tình hình như thế, những hoạt động tay ba như lần tập trận chung này giúp cả ba đồng thời đạt được nhiều tác dụng thiết thực, phục vụ được cho cả lợi ích chung và lợi ích riêng của từng bên.

La Phù