Văn hóa


Taylor Swift mang tour diễn đến Đông Nam Á

Taylor Swift mang tour diễn đến Đông Nam Á. Tour diễn ăn khách mang tên album mới - Red - của công chúa nhạc đồng quê sẽ đến với khán giả Đông Nam Á ở các quốc gia Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia... vào tháng 6-2014.

Tin liên quan

Taylor Swift mang tour diễn đến Đông Nam Á

Tour diễn ăn khách mang tên album mới - Red - của công chúa nhạc đồng quê sẽ đến với khán giả Đông Nam Á ở các quốc gia Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia... vào tháng 6-2014. Red Tour là chuyến lưu diễn khá thành công của Taylor Swift, với doanh thu dẫn đầu bảng xếp hạng tour diễn hốt bạc năm 2013.