Thị trường


Techcombank đạt 948 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế

Techcombank đạt 948 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Nửa đầu năm 2014, kinh tế thế giới và Việt Nam có dấu hiệu cải thiện, song các ngân hàng thương mại trong nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Thứ Năm, 12:4614/08/2014

Nửa đầu năm 2014, kinh tế thế giới và Việt Nam có dấu hiệu cải thiện, song các ngân hàng thương mại trong nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Nhưng với Techcombank, nhờ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, vì vậy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực: lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế đạt 948 tỉ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 80% mục tiêu năm 2014; tổng tài sản đạt 171 nghìn tỉ đồng, so với thời điểm cuối năm 2013 tăng 7,67%; huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 124.742 tỉ đồng, tăng 3,97%; dư nợ tín dụng đạt 74.021 tỉ đồng, tăng 5,33%.

Techcombank đạt 948 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế
6 tháng đầu năm Techcombank đạt 948 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh đáng khích lệ này có được là nhờ nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại sự tiện lợi và gia tăng chất lượng dịch vụ cho nhiều phân khúc khách hàng cá nhân; đồng thời, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các đối tác, khách hàng doanh nghiệp nhằm giúp hiện thực hóa tối đa các cơ hội kinh doanh trên thị trường, từ đó mang tới nhiều lợi ích thiết thực đặc biệt trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Ngân hàng cũng đã thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Tỷ lệ an toàn vốn vào cuối tháng 6 là 13,33%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NH Nhà nước. Trong nửa cuối năm 2014, Techcombank sẽ tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng, thời duy trì và phát triển hệ thống quản lý vận hành hiệu quả cùng hệ thống quản trị rủi ro vững chắc.

Tin - ảnh: Bảo Ngọc