Kinh tế


Techcombank lãi gần 1.000 tỷ trong 6 tháng, đạt gần 80% kế hoạch năm

Techcombank lãi gần 1.000 tỷ trong 6 tháng, đạt gần 80% kế hoạch năm. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Techcombank cho thấy: lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế của Techcombank đạt 948 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014.

Tin liên quan

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Techcombank cho thấy: lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế của Techcombank đạt 948 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014.

Techcombank lãi gần 1.000 tỷ trong 6 tháng, đạt gần 80% kế hoạch năm'
Techcombank đạt mức lợi nhuận ấn tượng trong nửa đầu năm 2014
Tổng tài sản đạt 171 nghìn tỷ đồng, tăng 7,67% so với thời điểm cuối năm 2013.

Các báo cáo cho thấy, so với cuối năm 2013, tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 3,97% tương ứng 124.742 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng từ cho vay khách hàng đạt 5,33% tương đương  74.021 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh đáng khích lệ này  là kết quả của nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại sự tiện lợi và gia tăng chất lượng dịch vụ cho nhiều phân khúc khách hàng cá nhân; đồng thời với đó,  Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các đối tác, khách hàng doanh nghiệp nhằm giúp hiện thực hóa tối đa các cơ hội kinh doanh trên thị trường từ đó mang tới nhiều lợi ích thiết thực đặc biệt trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Song song với đó, Ngân hàng đã tiếp tục thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Tỷ lệ an toàn vốn vào 30/06/2014 là 13,33%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NH Nhà nước.

Trong nửa cuối năm 2014, Techcombank cho biết sẽ tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng thời duy trì và phát triển  hệ thống quản lý vận hành hiệu quả cùng hệ thống quản trị rủi ro vững chắc.

H.San

Dân trí
Kinh doanh