Thế giới


Texas tan hoang vì hứng bão mạnh nhất 12 năm đổ bộ Mỹ

Texas tan hoang vì hứng bão mạnh nhất 12 năm đổ bộ Mỹ. Bão Harvey phá hủy nhiều ngôi nhà, gây mưa lớn, lụt diện rộng khi đổ bộ vào bang Texas, Mỹ.

Tin liên quan

Như Tâm