Cười


Thắc mắc biết hỏi ai

Thắc mắc biết hỏi ai. Đứa con nói với ông bố:

Tin liên quan

- Da của con kỳ lắm bố ơi, nó thường trổ màu đỏ bầm và bị đau.

- Ôi chỗ nào vậy con trai yêu của bố?

- Chỗ mà bố hay đánh đòn í...

Quyết Đại Ka (Sưu tầm)