Cười


Thần tình yêu gọi là gì

Thần tình yêu gọi là gì. Tí và Tèo đang ngồi đọc truyện, bỗng Tí hỏi Tèo.

Tin liên quan

Thần tình yêu gọi là gì

- Thần núi thì gọi là gì?

- Gọi là Sơn Tinh.

- Thế thần biển được gọi là gì?

- Thần biển gọi là Thủy Tinh. Có thế mà cũng hỏi.

- Ừ nhỉ. Thế thần tình yêu được gọi là gì?

- Thì Yêu Tinh.

- !!!!!

Thị Nở

Thần tình yêu gọi là gì

Dằn mặt

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.