Kinh tế


Tháng 1: xuất khẩu nông sản giảm mạnh

Tháng 1: xuất khẩu nông sản giảm mạnh. Tháng 1 năm 2014, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính như cà phê, cao su, hạt điều… chỉ ở mức hơn 1 tỉ đô la Mỹ, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin liên quan

Xuất khẩu cà phê trong tháng 1 năm 2014 giảm 24,7% về lượng và 29% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. Ảnh: BM

(TBKTSG Online) – Tháng 1 năm 2014, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính như cà phê, cao su, hạt điều… chỉ ở mức hơn 1 tỉ đô la Mỹ, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 1 năm 2014, xuất khẩu cà phê ước chỉ ớ mức 165.000 tấn, tương đương với kim ngạch 323 triệu đô la Mỹ, giảm 24,7% về lượng và 29% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Ước xuất khẩu cao su tháng 1 năm 2014 đạt 90.000 tấn, giá trị đạt 199 triệu đô la Mỹ , giảm 17,5% về lượng và 32,8% về giá trị. Xuất khẩu trà (chè) tháng 1 năm 2014 chỉ ở mức 10.000 tấn, tương đương 17 triệu đô la Mỹ, giảm 15,9% về lượng và 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự xuất khẩu hạt điều đạt 19.000 tấn với kim ngạch 116 triệu đô la Mỹ, giảm 3,2% về lượng và 1,3% về giá trị so với cùng kỳ.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng giá trị nhập khẩu một số mặt hàng chính trong ngành nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, nguyên liệu vật tư khác… tháng 1 năm 2014 đạt 1,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2013.