Kinh tế


Thanh Hóa đồng ý cho UDIC thuê 3,5 ha đất khai thác khoảng sản

Thanh Hóa đồng ý cho UDIC thuê 3,5 ha đất khai thác khoảng sản. Đối với 5,2 ha quy hoạch vùng nguyên liệu sét cho Nhà máy gạch Ceramic của UDIC, sau khi khai thác hết sét tại khu vực 3,5 ha, UDIC làm thủ tục thuê tiếp 5,2 ha đất này.

Tin liên quan

Đối với 5,2 ha quy hoạch vùng nguyên liệu sét cho Nhà máy gạch Ceramic của UDIC, sau khi khai thác hết sét tại khu vực 3,5 ha, UDIC làm thủ tục thuê tiếp 5,2 ha đất này.
Ngày 21/06/2011, Ủy ban Nhân dân tỉn Thanh Hóa đã có công văn ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về giảm diện tích khai thác khoáng sản sét và thu hồi, thuê đất đối với Tổng Công ty Xây dựng Đầu tư Phát triển Đô thị (UDIC) tại xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia. Theo đó:

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho phép UDIC ký hợp đồng thuê đất để khai thác khoáng sản có diện tích 3,5 ha;

Diện tích đất 5,2 ha quy hoạch vùng nguyên liệu sét cho Nhà máy gạch Ceramic của đơn vị, khi khai thác hết sét tại khu vực 3,5 ha thì UDIC làm thủ tục thuê đất tiếp tại diện tích 5,2 ha;

5,2 ha đất này, trong thời gian UDIC chưa thuê, sẽ giao cho xã Hùng Sơn và huyện Tĩnh Gia quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 04/10/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi 8,7 ha đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tỉnh Gia, cho phép chuyển mục đích rừng phòng hộ sang đất khai thác khoáng sản và giao cho UDIC thuê để sử dụng vào mục đích khai thác khoảng sản sét để làm nguyên liệu cho nhà máy gạch Ceramic của UDIC tại KCN Lễ Môn.


Q. Nguyễn
Theo Thanh Hóa Portal