Giới trẻ


"Thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 7.

Sáng nay , phiên trọng thể chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – Nguyễn Phú Trọng đã tới tham dự Đại hội và có những lời dặn dò, giao nhiệm vụ cho tổ chức Hội LHTN Việt Nam và tuổi trẻ cả nước.

Thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa 7

Trong bài phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn nhân lực. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Hội LHTN Việt Nam trong những năm tới là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam khóa 7

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 6 thay mặt Đại hội xin hứa: “Quyết tâm quán triệt sâu sắc bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư đến toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên trong cả nước, nhằm tích cực triển khai những tư tưởng chiến lược của Đảng vầ công tác thanh niên, công tác giáo dục đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trong giai đoạn mới”.

Cũng trong phiên làm việc này, 800 đại biểu đã lắng nghe các tham luận trình bày về mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Nhiều tham luận tâm huyết của các đại biểu thanh niên: Tiến sỹ Nguyễn Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chủ tịch nước, Đại đức Danh Út là chức sắc tôn giáo trẻ tiêu biểu, Tiến sĩ Mai Hữu Tín là doanh nhân trẻ tiêu biểu… đã truyền lửa nhiệt huyết cho các thế hệ thanh niên cả nước.

Thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Anh Nguyễn Phi Long đại diện cho Ủy ban TƯ Hội LHTN Việt Nam khóa 7 phát biểu ra mắt thanh niên cả nước và chúc mừng thành công của Đại hội

Đại hội kết thúc bằng màn ra mắt của Ủy ban Trung ương Hội LHTN khóa 7, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư TƯ Đoàn được cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa mới. Nhân dịp nhận chức, Ủy ban Trung ương Hội khóa 7 đã gửi thư tới thanh niên cả nước.

Như vậy, sau 3 ngày làm việc (27-29/12), Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 đã kết thúc thành công. Xuyên suốt quá trình diễn ra Đại hội, 800 đại biểu thanh niên ưu tú trên cả nước đã hồ hởi tham gia các hoạt động thảo luận, tìm ra phương hướng phát triển mới cho Hội trong nhiệm kỳ tới.

Mai Châm