Kinh tế


Thanh tra chuyện lỗ, lãi tại 2.600 doanh nghiệp FDI

Thanh tra chuyện lỗ, lãi tại 2.600 doanh nghiệp FDI. Trong năm 2011, Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra 2.600 doanh nghiệp báo cáo lỗ trong tổng số 8.600 công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động tại Việt Nam.

Tin liên quan

Trong năm 2011, Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra 2.600 doanh nghiệp báo cáo lỗ trong tổng số 8.600 công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết quyết định thanh tra được thực hiện sau khi cơ quan này tiến hành khảo sát và phát hiện tình trạng, doanh nghệp khai lỗ nhiều năm để ‘né’ thuế. Trên thực tế, một số doanh nghiệp FDI cố tình khai lỗ để chuyển lợi nhuận cho tập đoàn mẹ ở nước ngoài.

Hồi đầu năm, Bộ Tài chính công bố danh sách 82 doanh nghiệp nằm trong diện thanh tra thuế đợt một. “Khi chúng tôi chưa thực hiện kiểm tra thì đã có đơn vị gửi thông báo khai lãi. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm, tổng số thuế thu được ở khối FDI đã tăng hơn 50%”, nguồn tin này tiết lộ.

Kết quả của đợt kiểm tra lần một khiến cơ quan này cho rằng việc kiểm tra thêm 2.600 doanh nghiệp trong năm 2011 là cần thiết. Tổng số thuế ước thu thêm sau đợt kiểm tra vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

Hồng Anh