Giáo dục


Thay đổi tuyến xe buýt ĐH Quốc gia TP.HCM

Thay đổi tuyến xe buýt ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo thông báo của ĐH Quốc gia TP.HCM, từ nay giảng viên, sinh viên muốn di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến các trường trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đi thẳng một tuyến xe thay vì hai chặng như trước đây.

Tin liên quan

Theo thông báo của ĐH Quốc gia TP.HCM, từ nay giảng viên, sinh viên muốn di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến các trường trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đi thẳng một tuyến xe thay vì hai chặng như trước đây.

Theo đó, tuyến xe buýt số 109 từ ký túc xá A - ký túc xá B sẽ ngưng hoạt động và tuyến xe buýt số 53 sẽ được điều chỉnh theo lộ trình tổng hợp của tuyến xe buýt số 53 và tuyến xe buýt số 109. Tuyến xe buýt số 53 chạy 148 chuyến/ngày.

Đăng Nguyên