Xe


Thế nào là vượt phải?

Thế nào là vượt phải?. Tôi đi xe tải đúng làn đường và tốc độ, xe con đi làn bên trái chậm hơn, thì tôi có bị phạt lỗi vượt phải? (Anh Quý).

Tin liên quan

Tôi đi đúng tốc độ quy định 60 km/h. Xe con đi làn bên trái nhưng chậm hơn tôi, mặc dù làn xe con quy định tốc độ tối đa là 80 km/h. Trong trường hợp này tôi có bị mắc lỗi vượt phải không? Các anh CSGT phạt tôi lỗi này. Vậy thế nào mới là vượt phải?

Câu hỏi cần tư vấn gửi về hoặc