Công nghệ


Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer. Với một tinh chỉnh registry nhanh, bạn có thể thêm bất kỳ ứng dụng nào vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer. Thậm chí bạn còn có thể thêm các shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của desktop. Đưa Google Docs vào Menu ngữ cảnh trong Windows 7 5 công cụ tùy biến menu ngữ cảnh trong Windows hiệu quả bất ngờ 5 công cụ miễn phí quản lí menu ngữ cảnh trong Windows Chống phân mảnh ổ đĩa cứng từ menu ngữ cảnh trong windows 7 Mẹo Trích xuất thông tin thư mục từ menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Tin liên quan

Với một tinh chỉnh registry nhanh, bạn có thể thêm bất kỳ ứng dụng nào vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer. Thậm chí bạn còn có thể thêm các shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của desktop.

1. Bắt đầu

Đầu tiên, khởi chạy regedit.exe từ menu Start.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Mở rộng khóa HKEY_CLASSES_ROOT.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

2. Các tập tin cụ thể

Ví dụ, chúng ta hãy thêm vào menu ngữ cảnh tùy chọn cho các tập tin .gif.

Đầu tiên, trong HKEY_CLASSES_ROOT, cuộn xuống khóa .gif > chọn và nhìn vào giá trị “” của nó . Trong trường hợp này, giá trị mặc định là “giffile”.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Cũng trong HKEY_CLASSES_ROOT, cuộn xuống khóa giffile\shell.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Đầu tiên, nhấp chuột phải vào khóa shell và tạo ra khóa mới. Đặt cho khóa tên như tên bạn muốn tùy chọn sẽ xuất hiện trong menu (trong ví dụ là Open with Something) > nhấp chuột phải vào khóa mà bạn vừa tạo > tạo ra khóa con (subkey) mới dưới nó > đặt tên cho khóa con mới là “command”.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Nhấp đúp vào giá trị “” trong khóa “command” và nhập đường dẫn đến tập tin .exe trong định dạng sau:

C:\\Program Files\\Something\\something.exe %1

Tùy chọn sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

3. Chỉ khi nhấn phím Shift

Để shortcut chỉ xuất hiện khi bạn bấm phím Shift lúc đang nhấp chuột phải, hãy tạo ra giá trị chuỗi có tên là “Extended” trong khóa chính của hành động.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

4. Tất cả các loại tập tin

Khóa HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell giữ các tùy chọn xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào bất kỳ loại tập tin nào.

Đầu tiên, điều hướng đến khóa *\shell.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Tiếp theo, tạo ra khoá với cấu trúc tương tự.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Bạn sẽ thấy tùy chọn khi nhấp chuột phải vào bất kỳ loại tập tin nào.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

5. Menu desktop

Sử dụng khóa HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\shell để có shortcut xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào desktop.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Bỏ qua phần %1 của lệnh vì bạn chỉ muốn Windows khởi chạy ứng dụng.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

6. Menu thư mục

Sử dụng khóa HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell để có shortcut xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào một thư mục.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Sử dụng khóa HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell để có shortcut xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào nền của thư mục trong cửa sổ Windows Explorer .

7. Tạo ra tập tin .Reg

Bạn có thể tạo ra các tập tin .Reg làm điều này cho mình. Chúng ta hãy tạo ra một tập tin .reg cho ví dụ .gif.

Đầu tiên, hãy mở Notepad hoặc một trình soạn thảo văn bản khác ra. Sau đó, nhập đoạn văn bản sau đây:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\giffile\shell\Open with Something\command] @=”C:\\Program Files\\Something\\something.exe”


Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Lưu tập tin với phần mở rộng là .reg. Bạn có thể nhấp đúp vào nó để thêm thông tin vào registry của mình.

Thêm shortcut ứng dụng vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer

Một tập tin .reg có thể chứa nhiều mục (entry), vì vậy bạn có thể dùng một tập tin .reg để cài đặt tất cả các shortcut yêu thích.

Bạch Nam Anh