Tài chính


THG: Bắt đầu giao dịch tại HoSE từ ngày 28/7 với giá tham chiếu 25.000 đồng

THG: Bắt đầu giao dịch tại HoSE từ ngày 28/7 với giá tham chiếu 25.000 đồng. CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Ticco) niêm yết 8 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán THG.

Tin liên quan

THG: Bắt đầu giao dịch tại HoSE từ ngày 28/7 với giá tham chiếu 25.000 đồng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Ticco) niêm yết 8 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán THG.

Ticco có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất bê tông thương phẩm.

Trụ sở chính của công ty tại số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Website: www.ticco.com.vn

Năm 2010, công ty đạt 419 tỷ đồng doanh thu và 40,4 tỷ đồng LNST.

Kế hoạch tương ứng cho năm 2011 là 530 tỷ và 43,3 tỷ đồng.

ĐHCĐ của công ty đã thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 tăng vốn lên 120 tỷ đồng; sau đó tiếp tục chào bán thêm 12 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 240 tỷ đồng.

Quốc Thắng
Theo HoSE, Ticco