Tài chính


Thị trường chứng khoán: Đứa con rơi?

Thị trường chứng khoán: Đứa con rơi?. Ai sẽ đứng ra cứu TTCK? Câu hỏi đơn giản nhưng thật khó trả lời vào lúc này. Với cách ứng xử với TTCK theo kiểu đứa con rơi có lẽ những hệ quả tiêu cực sẽ lại xuất hiện.

Tin liên quan