Kinh tế


Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng mạnh

Thị trường trái phiếu Việt Nam tăng trưởng mạnh. Báo cáo theo dõi trái phiếu châu Á hàng quý, số mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết, các trái phiếu bằng đồng nội tệ từ đầu năm đến nay vẫn phát triển tốt.Trong đó, thị trường trái phiếu Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng cao nhất, cả so với quý trước cũng như so với cùng kỳ năm trước

Tin liên quan

Báo cáo cũng cho thấy, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn thứ 2 tại châu Á (sau Nhật Bản) với dư nợ trái phiếu là 4,9 nghìn tỷ USD.