Cười


Thỏ dùng thuốc lá

Thỏ dùng thuốc lá. Gần trạm bên biên giới, một chàng trai mang cái bao trên lưng len lén phóng qua bên kia.

Tin liên quan

Không dè nhân viên thuế quan rình sẵn chặn lại hỏi:

- Anh hai mang bao gì đó?

Chàng trai đáp:

- Thức ăn cho thỏ.

- Cho tôi xem được không?

Chàng trai không thể tránh, mở bao ra toàn là thuốc lá.

- Đây là thức ăn cho thỏ à?

Chàng trai vẫn tỉnh queo:

- Chứ sao? Nếu chúng nó không ăn thì nhịn đói chớ tôi không tìm được món gì khác.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: