Cười


Thói quen nghề nghiệp

Thói quen nghề nghiệp. Mẹ nói chuyện với con trai về nàng dâu:

Tin liên quan

Thói quen nghề nghiệp

- Này Tý, vợ con ngày xưa nói năng cộc lốc, nhanh như máy nổ…

- Dạ… dạ… hồi đó nhà con còn trực ở tổng đài trả lời miễn phí, nên có bị nhiễm đôi chút bất nhã, mẹ bỏ quá cho.

- Nhưng bây giờ thì nó còn tệ hơn, phải cạy miệng mới nói được một tiếng, mà lại còn ề à, chậm chạp.

- Vâng, mẹ ơi, dạo này cô ấy chuyển sang tổng đài tư vấn có tính cước rồi!

Bác Ba Phi

Thói quen nghề nghiệp

Cô dâu làm cỗ Tết

Chế tác, bày biện xong xuôi, cô quay ra hỏi chồng.