Chính trị


Thông cáo Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII

Thông cáo Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 42 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tin liên quan

Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 42 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình và các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở Báo cáo của Văn phòng Quốc hội và thực tế chuẩn bị, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị mọi mặt cho kỳ họp, trong đó có việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và thời gian cụ thể phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy rằng các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã cơ bản hoàn thành; đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị để bảo đảm cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số giải pháp về thuế nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Trong 4 năm trở lại đây, tình hình kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2008 lạm phát ở mức cao; năm 2009 kinh tế suy giảm; năm 2010 kinh tế có phục hồi trong thời gian đầu, nhưng đến cuối năm lại có nhiều biến động. Ngay từ đầu năm 2011 lạm phát đã tăng khá cao, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Do vậy, việc đề ra và thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động là cần thiết.

Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ việc lồng ghép những chính sách xã hội vào trong các chính sách thuế, triển khai có hiệu quả những giải pháp hỗ trợ trực tiếp, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, tránh những thất thoát, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. Đề nghị Chính phủ và ủy ban tài chính - ngân sách của Quốc hội tiếp tục phối hợp, hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình để trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về nội dung này tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII sắp tới (7-2011).

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền, đó là: cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thông qua Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.