Tài chính


Thống đốc NHNN: Thực hiện nghiêm quy định về lãi suất tối đa VND

Thống đốc NHNN: Thực hiện nghiêm quy định về lãi suất tối đa VND. Ngày 16.6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký Công văn số 4605/NHNN-CSTT về lãi suất huy động và cho vay bằng VND gửi các tổ chức tín...

Tin liên quan

Ngày 16.6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký Công văn số 4605/NHNN-CSTT về lãi suất huy động và cho vay bằng VND gửi các tổ chức tín dụng và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chấp hành mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND đã quy định tại Thông tư 02/2011/TT-NHNN ban hành ngày 3.3. Các tổ chức tín dụng phải tiết kiệm chi phí nhằm giảm mặt bằng lãi suất, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, nhất là với khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thống đốc NHNN: Thực hiện nghiêm quy định về lãi suất tối đa VND