Công nghệ


Thống kê của Nielsen: top 10 thương hiệu công nghệ của Mỹ và xu hướng dùng app thay cho web

Thống kê của Nielsen: top 10 thương hiệu công nghệ của Mỹ và xu hướng dùng app thay cho web. Thống kê còn chỉ rõ 65% thuê bao di động tại Mỹ sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) thay vì các loại điện thoại cơ bản, con số này vào năm 2012 là 56%. Trong số 65% đó thì có 52% là dùng Android, 41% dùng iOS còn 7% còn lại chia nhỏ cho các hệ điều hành ví dụ như BlackBerry (3%), WP (2%)...

Tin liên quan

Thống kê của Nielsen: top 10 thương hiệu công nghệ của Mỹ và xu hướng dùng app thay cho web
Hãng Nielsen vừa công bố danh sách 10 phổ biến nhất năm 2013 của Mỹ, dựa trên số lượng người truy cập mỗi tháng, và 10 website video nổi tiếng nhất. của Nielsen có chỉ rõ số % thay đổi so với cùng kỳ năm trước nên đã cho chúng ta thấy một xu hướng đang nổi lên đó là người ta đang ít dùng web để truy cập các dịch vụ trực tuyến hơn, thay vào đó họ dùng app trên smartphone, ví dụ như app YouTube, app Facebook.

Thống kê còn chỉ rõ 65% thuê bao di động tại Mỹ sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) thay vì các loại điện thoại cơ bản, con số này vào năm 2012 là 56%. Trong số 65% đó thì có 52% là dùng Android, 41% dùng iOS còn 7% còn lại chia nhỏ cho các hệ điều hành ví dụ như BlackBerry (3%), WP (2%)...

Thống kê của Nielsen: top 10 thương hiệu công nghệ của Mỹ và xu hướng dùng app thay cho webThống kê của Nielsen: top 10 thương hiệu công nghệ của Mỹ và xu hướng dùng app thay cho webThống kê của Nielsen: top 10 thương hiệu công nghệ của Mỹ và xu hướng dùng app thay cho web

Theo Engadget