Kinh tế


Thủ tướng yêu cầu tổ chức xếp hạng các Tổng công ty đặc biệt

Thủ tướng yêu cầu tổ chức xếp hạng các Tổng công ty đặc biệt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo đối với việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với một số Tổng công ty. Thủ tướng cũng đồng ý xếp hạng Tổng công ty cấp nước Sài Gòn là Tổng công ty đặc biệt.

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo đối với việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với một số Tổng công ty. Thủ tướng cũng đồng ý xếp hạng Tổng công ty cấp nước Sài Gòn là Tổng công ty đặc biệt.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức xếp hạng các Tổng công ty đặc biệt
Thời gian qua, một số Bộ, địa phương có văn bản trình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem xét việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với một số Tổng công ty được giao làm chủ sở hữu.

Về vấn đề này, Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý chung đối với các Tổng công ty không có Quyết định thành lập của Thủ tướng nhưng có đủ các điều kiện khác theo quy định về xếp hạng Tổng công ty đặc biệt theo quy định.

Cụ thể, Nghị định số 51 năm 2013 của Chính phủ đã quy định chi tiết về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, báo cáo Chính phủ xem xét trong quý IV/2014.

Đối với trường hợp Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý vận dụng tiêu chí xếp hạng Tổng công ty đặc biệt áp dụng cho đơn vị.

P.Thảo

Dân trí
Kinh doanh