Giáo dục


Thực hiện các chế độ chính sách trong nhà trường

Thực hiện các chế độ chính sách trong nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa có văn bản gửi đến các trường THPT công lập; giám đốc các trung tâm GDTX, các đơn vị đào tạo và trực thuộc về việc thực hiện chế độ chính sách năm 2014 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tin liên quan

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa có văn bản gửi đến các trường THPT công lập; giám đốc các trung tâm GDTX, các đơn vị đào tạo và trực thuộc về việc thực hiện chế độ chính sách năm 2014 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Theo đó, sở đã phân bổ đầy đủ cho các đơn vị kinh phí chi các chế độ như phụ cấp thâm niên nhà giáo, hỗ trợ giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật và hỗ trợ giáo viên dạy giáo dục công dân kiêm nhiệm phổ biến pháp luật năm 2014 của khối giáo dục và đào tạo.

Chế độ hỗ trợ đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật tại TP HCM, bậc mầm non là 200.000 đồng/tháng; bậc tiểu học: 260.000 đồng/tháng và bậc THCS là 320.000 đồng/tháng.

Đ.Trinh