Xã hội


Thực hiện số hóa đồng loạt hồ sơ hành chính

Thực hiện số hóa đồng loạt hồ sơ hành chính. Ngày 12.6, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM), cho biết quận đang thực hiện đề án số hóa hồ sơ hành chính trên địa bàn toàn quận.

Tin liên quan

Ngày 12.6, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó chủ tịch UBND Q.1 , cho biết quận đang thực hiện đề án số hóa hồ sơ hành chính trên địa bàn toàn quận.

Theo đó, các giấy tờ cá nhân như: khai sinh, hộ khẩu, CMND, bằng cấp và các loại giấy tờ khác sẽ được scan, tạo thành một file dữ liệu trên mạng. Sau này, khi cần làm thủ tục hành chính nào đó, người dân có thể không cần mang các giấy tờ cá nhân trên, chỉ đưa ra yêu cầu cụ thể, cán bộ tiếp nhận sẽ nhập vào máy tính kết nối mạng và giải quyết hồ sơ theo đúng yêu cầu... Các hồ sơ, tài liệu của quận quản lý theo từng lĩnh vực nhà đất, địa chính - xây dựng, giáo dục, công chứng, tư pháp - hộ tịch, BHYT... cũng sẽ được số hóa.

Đình Phú