Tài chính


TiênPhongBank dành 1.000 tỉ đồng cho vay nông nghiệp

TiênPhongBank dành 1.000 tỉ đồng cho vay nông nghiệp. (TBKTSG Online) - TiênPhongBank sẽ đẩy mạnh cho vay trong nửa cuối năm, tập trung tài trợ vốn lưu động cho sản xuất, xuất khẩu, trong đó, ưu tiên cho vay các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản, thu mua lúa gạo, kinh doanh phân bón, cao su, điều cà phê…

Tin liên quan

(TBKTSG Online) - TiênPhongBank sẽ đẩy mạnh cho vay trong nửa cuối năm, tập trung tài trợ vốn lưu động cho sản xuất, xuất khẩu, trong đó, ưu tiên cho vay các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản, thu mua lúa gạo, kinh doanh phân bón, cao su, điều cà phê…

Theo thông cáo báo chí phát đi từ TiênPhongBank, do còn định mức tín dụng nên ngân hàng này dự kiến sẽ dành trên 1.000 tỉ đồng cho tín dụng nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tam nông bao gồm nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Với vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng, TiênPhongBank hiện đang hoạt động theo mô hình ngân hàng bán lẻ với khoảng 40 điểm giao dịch trên toàn quốc.