Xã hội


Tiêu hủy 3,2 tấn cào cào, châu chấu phá hại rừng

Tiêu hủy 3,2 tấn cào cào, châu chấu phá hại rừng. Trong 3 ngày qua, dịch cào cào và châu chấu xuất hiện nhiều phá hoại hàng chục hét ta rừng cây phi lao ở các xã Thạch Bằng, Thịnh Lộc, Bình Lộc, Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh).

Tin liên quan

Hà Tĩnh:

Trong 3 ngày qua, dịch cào cào và châu chấu xuất hiện nhiều phá hoại hàng chục hét ta rừng cây phi lao ở các xã Thạch Bằng, Thịnh Lộc, Bình Lộc, Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh hiện nạn cào cào và châu chấu đã phá hoại 30 ha rừng phi lao chắn sóng biển, trong đó xã Thạch Bằng là 20 ha. Mật độ cào cào, châu chấu trên mỗi cây phi lao khoảng 1.200 con.

Đứng trước thực trạng trên, UBND huyện Lộc Hà chỉ đạo nhân dân các địa phương ra quân đồng loạt bắt cào cào, châu chấu thủ công, không cho lây sang diện tích hoa màu khác, đồng thời có kế hoạch phục hồi diện tích rừng phi lao bị cào cào, châu chấu phá hại.

Sau 3 ngày phát động nhân dân địa phương, UBND huyện Lộc Hà đã bắt được 3,2 cào cào, châu chấu đem đi tiêu hủy.

Long Sơn