Chuyển động


TIN ĐỒ HỌA: Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới

TIN ĐỒ HỌA: Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới. Hà Nội (TTXVN 23/6) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có những đóng góp hiệu quả vào việc kiến tạo sự chuyển hướng đường lối chiến lược của Đảng.

Tin liên quan

Hà Nội (TTXVN 23/6) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có những đóng góp hiệu quả vào việc kiến tạo sự chuyển hướng đường lối chiến lược của Đảng, là người khởi xướng chủ chốt sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta.
TTXVN