Thế giới


TIN ĐỒ HỌA: Vòng quanh thế giới với máy bay không nhiên liệu

TIN ĐỒ HỌA: Vòng quanh thế giới với máy bay không nhiên liệu. Chiếc máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời thứ 2 trên thế giới - Solar Impulse 2 sẽ thực hiện sứ mệnh mang tính cách mạng, với chuyến bay vòng quanh thế giới kéo dài từ tháng 3-7/2015.

Tin liên quan

Chiếc máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời thứ 2 trên thế giới - Solar Impulse 2 sẽ thực hiện sứ mệnh mang tính cách mạng, với chuyến bay vòng quanh thế giới kéo dài từ tháng 3-7/2015.

TIN ĐỒ HỌA: Vòng quanh thế giới với máy bay không nhiên liệu

TTXVN