Công nghệ


Tin tặc tuyên bố đang nắm giữ 7 triệu tài khoản Dropbox

Tin tặc tuyên bố đang nắm giữ 7 triệu tài khoản Dropbox. Tin tặc vừa đưa ra thông báo đang nắm giữ khoảng 7 triệu tài khoản người dùng dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox.

Tin liên quan

Tin tặc vừa đưa ra thông báo đang nắm giữ khoảng 7 triệu tài khoản người dùng dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox.

Tin tặc tuyên bố đang nắm giữ 7 triệu tài khoản Dropbox Dropbox đưa ra khuyến cáo người dùng nên tự thay đổi mật khẩu dịch vụ để an toàn - Ảnh: một hãng tin quốc tế

Theo CNET, để minh chứng rằng mình "nói thật", tin tặc đã công khai một bảng danh sáchkhoảng 400 tài khoản Dropbox (bao gồm tài khoản email và mật khẩu đăng nhập) lên dịch vụ Pastebin.

Hiện tại, Dropbox đã xác nhận vụ việc này là có thực nhưng hãng cho biết thực chất máy chủ của mình không bị tin tặc tấn công, việc tài khoản người dùng bị lộ là do người dùng đã để lộ thông tin cá nhân ở những dịch vụ thứ ba.

Dropbox đưa ra khuyến cáo, người dùng ngay từ bây giờ nên chủ động thay đổi lại mật khẩu quản trị tài khoản của mình để được an toàn.

Bên cạnh đó, Dropbox cho biết để an toàn người dùng cũng không nên tự khai báo tài khoản cá nhân của mình ở những địa chỉ không rõ ràng và không nên nhấn vào các liên kết lạ có trong những địa chỉ email mà mình không hề quen biết.

Thành Luân