Kinh tế


TLC: Tái cơ cấu nhân sự chủ chốt, bán tài sản để ''thay máu'' được tính đến

TLC: Tái cơ cấu nhân sự chủ chốt, bán tài sản để thay máu được tính đến. Công ty cũng đã dự trù trường hợp bị HNX đưa vào diện cảnh báo hoặc bị rút niêm yết và giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết.

Tin liên quan