Chính trị


Tổ hợp tác góp phần xây dựng nông thôn mới

Tổ hợp tác góp phần xây dựng nông thôn mới. (Chinhphu.vn) - Một trong 19 tiêu chí của các xã xây dựng nông thôn mới là phải có ít nhất một tổ hợp tác kinh tế hoạt động có hiệu quả, do đó, việc củng cố và xây dựng các tổ hợp tác ở xã xây dựng nông thôn mới là vấn đề quan trọng.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) - Một trong 19 tiêu chí của các xã xây dựng nông thôn mới là phải có ít nhất một tổ hợp tác kinh tế hoạt động có hiệu quả, do đó, việc củng cố và xây dựng các tổ hợp tác ở xã xây dựng nông thôn mới là vấn đề quan trọng.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 và tổng kết 10 năm phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp vừa diễn ra, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong những năm qua, khi số lượng hợp tác xã theo mô hình cũ giảm nhanh thì số tổ hợp tác ở nhiều lĩnh vực, với nhiều trình độ, cấp độ khác nhau tăng nhanh và trở nên phổ biến ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Nam bộ.

Từ khi các hợp tác xã kiểu cũ giải thể, tan rã, loại hình tổ hợp tác (có nơi gọi là nhóm sở thích) trong nông nghiệp, nông thôn ra đời và ngày càng phát triển. Đây là loại hình kinh tế hợp tác đơn giản. Tức là các tổ, hội nghề nghiệp hình thành trên cơ sở tự nguyện của các thành viên. Mục đích là cộng tác, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều địa phương có tới hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn tổ hợp tác (Thanh Hóa 22.752 tổ, Hưng Yên 1.754 tổ, Quảng Bình 1.172 tổ, Nghệ An 2.000 tổ, Yên Bái 2.500 tổ...). Đặc biệt ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tổ hợp tác trở thành hình thức kinh tế tập thể chính của vùng, được coi là tổ chức có phương thức mưu sinh hiệu quả nhất, năng động nhất hiện nay.

Thông qua các mô hình sản xuất, kinh doanh đã dần hình thành cách thức liên kết sản xuất trong nông dân, nông thôn.

Hiện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể do nông dân hợp tác với nhau để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao như tổ liên kết sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn GAP ở Chợ Lách (Bến Tre), tổ liên kết trồng xoài theo tiêu chuẩn GAP ở Cao Lãnh (Đồng Tháp), mô hình nông dân cùng liên kết làm du lịch sinh thái ở Yên Bình (Yên Bái), tổ ngư dân bám biển ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, tổ hợp tác chăn nuôi trang trại ở Sơn Tây (Hà Nội), Vĩnh Phúc, Phú Thọ…

Tổ hợp tác hình thành trên cơ sở địa phương không còn hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã kiểu mới được hình thành từ các tổ hợp tác và tổ hợp tác ra đời từ các hợp tác xã kiểu mới. Các loại hình chủ yếu là tổ hợp tác tưới tiêu, tổ hợp tác vay vốn, tổ hợp tác khoa học kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm, tổ hợp tác lao động, tổ hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt, tổ hợp tác chăn nuôi, tổ hợp tác thủy sản, tổ hợp tác ngành nghề nông thôn, tổ hợp tác quản lý bảo vệ rừng…

Mô hình này là sản phẩm tất yếu của nền sản xuất hàng hóa. Nó là cơ sở để hình thành hợp tác xã kiểu mới, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp-hợp tác xã (hợp tác xã cổ phần), các hiệp hội trong nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tổ hợp tác là vệ tinh quan trọng làm cho sức sống hợp tác xã kiểu mới càng lớn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Biên cho biết, đến 31/12/2010, cả nước có khoảng 360.000 tổ hợp tác (trong đó có trên 100.000 tổ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; 150.000 tổ tín dụng và trợ vốn; 65.000 tổ trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và 45.000 tổ thuộc các lĩnh vực khác), tăng 40.000 tổ so với năm 2007.

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết và triển khai kế hoạch đến cuối năm 2011. Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới Trung ương chủ trì hội nghị đã khẳng định, một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới là có tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Công Trí