Công nghệ


Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin rất phức tạp

Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin rất phức tạp. 58,6 triệu lượt máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus là số liệu thống kê năm 2010 của Hệ thống giám sát virus của Bkav. Trung bình một ngày đã có hơn 160.000 máy tính bị nhiễm virus, con số báo động về tình hình virus máy tính tại Việt Nam.

Tin liên quan