Xã hội


Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào thăm Việt Nam. Từ ngày 8-10.8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Chummaly Sayasone và phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tin liên quan

Từ ngày 8-10.8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Chummaly Sayasone và phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và phu nhân.

    U.M (Theo TTXVN)