Chính trị


Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ Năm của Hội đồng Bầu cử

Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ Năm của Hội đồng Bầu cử. Chiều 30.5, tại trụ sở VPQH, Hội đồng Bầu cử đã tiến hành Phiên họp thứ Năm. Tổng bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp.

Tin liên quan