Chính trị


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Chiều 21.8, Đoàn giám sát của UBTVQH do Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với HĐND tỉnh An Giang về việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin liên quan

Chiều 21.8, Đoàn giám sát của UBTVQH do Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với HĐND tỉnh An Giang về việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự cuộc làm việc có đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ; đại diện Bộ Nội vụ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Phan Huỳnh Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; cùng đại diện các sở, ban, ngành.  

Báo cáo của HĐND tỉnh An Giang cho thấy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh An Giang có 73 đại biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã thông qua 71 nghị quyết. Nhìn chung, các nghị quyết được ban hành trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của cấp ủy Đảng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nguyện vọng cử tri, được đông đảo nhân dân đồng tình thực hiện. Chức năng giám sát được HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm. Những kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND, các ban và tổ đại biểu HĐND theo dõi và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, do đó, các kiến nghị được UBND và các sở ngành tiếp thu, giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, HĐND tỉnh An Giang nhận thấy, còn thiếu cơ chế quy định việc xử lý cơ quan chịu sự giám sát không thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát, thiếu hướng dẫn hoạt động của tổ đại biểu HĐND... HĐND tỉnh An Giang kiến nghị, cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hướng dẫn hoạt động của Tổ đại biểu về kinh phí, sử dụng con dấu…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar

Đoàn giám sát đánh giá, báo cáo của HĐND tỉnh An Giang được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát yêu cầu theo yêu cầu, đề cương của Đoàn giám sát. Tuy nhiên, Đoàn giám sát đặt vấn đề, số lượng đại biểu chuyên trách hiện nay của HĐND tỉnh liệu có thiếu không? An Giang có giải pháp gì để bảo đảm số lượng đại biểu chuyên trách? Thực tế cho thấy, thời gian qua hoạt động giám sát của HĐND làm tốt, nhưng hậu giám sát có lúc chưa được quan tâm đúng mức. Đoàn giám sát mong muốn, An Giang chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp khắc phục tình trạng này?

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ, báo cáo của HĐND tỉnh đã chỉ rõ điểm mới, thuận lợi cũng như tồn tại, hạn chế, đề xuất kiến nghị cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND. Tuy nhiên, báo cáo chưa nêu rõ việc tổ chức rà soát, bãi bỏ hoặc bãi bỏ một phần các văn bản đã hết hiệu lực khi thực hiện theo các luật mới.

Về kiến nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó cần quy định cụ thể thời điểm, thời hạn và trình tự lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại Điều 88, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong điều kiện hiện nay, trình tự, thủ tục này vẫn được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 85/2014/QH13 của QH. Về kiến nghị sớm hướng dẫn cụ thể điều 4 Nghị quyết 1206/2016/UBTVQH và các kiến nghị khác của An Giang, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu đầy đủ và tổng hợp báo cáo UBTVQH xem xét.