Thế giới


Tổng thống Mỹ đề cử tân Chủ tịch Ban tham mưu Liên quân

Tổng thống Mỹ đề cử tân Chủ tịch Ban tham mưu Liên quân. (Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đề cử Tướng lục quân Martin Denpsey vào chức vụ cao cấp nhất trong quân đội quốc gia, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, thay thế Đô đốc Hải quân Mike Mullen.

Tin liên quan