Game


TOP Video Counter Strike: Delpan vs defs

TOP Video Counter Strike: Delpan vs defs . (Game8) - Trong tình huống này, bên phía DEFS có tới 5 tay súng tham chiến, nhưng Delpan đã chứng minh cho họ thấy rằng từng đó vẫn là chưa đủ với anh ...

Tin liên quan

(Game8) - Trong tình huống này, bên phía DEFS có tới 5 tay súng tham chiến, nhưng Delpan đã chứng minh cho họ thấy rằng "từng đó vẫn là chưa đủ" với anh ...TOP Video Counter Strike: Delpan vs defsTheo diễn đàn Game8