Game


TOP Video Counter Strike: Zonic vs Moscow Five

TOP Video Counter Strike: Zonic vs Moscow Five . (Game8) - Pha súng trong trận đấu giữa mTw vs Moscow Five

Tin liên quan

(Game8) - Pha súng trong trận đấu giữa mTw vs Moscow FiveTOP Video Counter Strike: Zonic vs Moscow Five

Danny "zonic" Sorensen - tay súng của mTw đã có pha kill 4 tuyệt vời với khẩu Glock trong khi thủ mainsite trên map de_tuscan sau khi đặt bomb.Theo diễn đàn Game8