Tài chính


TP HCM: Đã bán cho VAMC hơn 10.000 tỉ đồng nợ xấu

TP HCM: Đã bán cho VAMC hơn 10.000 tỉ đồng nợ xấu. Trong báo cáo của UBND TP HCM về tái cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn TP, tính đến nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) 10.040 tỉ đồng nợ xấu.

Tin liên quan

Thứ Ba, 17:2412/08/2014

Trong báo cáo của UBND TP HCM về tái cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn TP, tính đến nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 10.040 tỉ đồng nợ xấu.

Hiện có 8 ngân hàng thương mại có tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ lớn hơn 3%. Tính đến cuối tháng 2-2014, tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại TP là 45.848 tỉ đồng. Nợ xấu tăng thêm trong kỳ lũy kế là 3.320 tỉ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với 33.646 tỉ đồng, nhất là khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa… Hiện các ngân hàng thương mại đang tích cực xử lý nợ xấu bằng cách thu hồi nợ, cơ cấu lại nợ, kiện ra tòa đối với những khoản nợ khó đòi, trích lập dự phòng rủi ro và bán nợ cho VAMC…

T.Phương