Giáo dục


TP.HCM miễn giảm học phí cho học sinh nghèo

TP.HCM miễn giảm học phí cho học sinh nghèo. Ngày 20.6, UBND TP.HCM công bố văn bản hướng dẫn việc miễn giảm học phí, tiền tổ chức học 2 buổi/ngày và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là thành viên hộ nghèo, cận nghèo.

Tin liên quan

Ngày 20.6, UBND TP.HCM công bố văn bản hướng dẫn việc , tiền tổ chức học 2 buổi/ngày và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là thành viên hộ nghèo, cận nghèo.

Theo đó, miễn 100% cho học sinh là thành viên của hộ nghèo đang theo học tại các trường hoặc trung tâm GDTX từ mẫu giáo đến THPT; học sinh, sinh viên là thành viên của hộ nghèo đang theo học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Giảm 50% cho học sinh là con thứ ba của hộ nghèo đang theo học tại các trường hoặc trung tâm GDTX từ mẫu giáo đến THPT; học sinh là thành viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trường hoặc trung tâm GDTX từ mẫu giáo đến THPT.

Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là thành viên của hộ nghèo đang theo học tại các trường hoặc trung tâm GDTX từ mẫu giáo đến THPT.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chuẩn nghèo theo quy định của Trung ương thì thực hiện miễn, giảm học phí, tiền tổ chức học hai buổi/ngày và hỗ trợ chi phí học tập cho tất cả các con thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (không xem xét trường hợp sinh con thứ ba).

Đối với hộ nghèo thuộc chuẩn nghèo theo quy định của TP thì chính sách hỗ trợ cho người con thứ ba như sau: Giảm 50% học phí và tiền tổ chức học hai buổi/ngày; hỗ trợ 50% chi phí học tập.

Không hỗ trợ học phí, tiền tổ chức học hai buổi/ngày và chi phí học tập đối với người con thứ ba trở lên của hộ cận nghèo và người con thứ tư trở lên của hộ nghèo thuộc chuẩn nghèo theo quy định của TP.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu năm học, cùng với việc làm đơn miễn, giảm học phí, UBND phường, xã hướng dẫn phụ huynh học sinh các thủ tục.

UBND TP.HCM quy định hộ nghèo là những hộ dân (thường trú và tạm trú KT3 trên địa bàn TP) có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, không phân biệt nội thành và ngoại thành (có mã số hộ nghèo).

Hộ cận nghèo là những hộ dân (thường trú và tạm trú KT3 trên địa bàn TP) có mức thu nhập bình quân từ trên 16 triệu đến 21 triệu đồng/người/năm, không phân biệt nội thành và ngoại thành (có mã số hộ cận nghèo).

B.Thanh