Bất động sản


TP.HCM phê duyệt quy hoạch 2 khu dân cư đô thị mới

TP.HCM phê duyệt quy hoạch 2 khu dân cư đô thị mới. Ngày 23.10, UBND TP.HCM đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai khu dân cư đô thị mới tại huyện Hóc Môn.

Tin liên quan

Ngày 23.10, UBND TP.HCM đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai khu dân cư đô thị mới tại huyện Hóc Môn.

Cụ thể, khu dân cư đô thị Tân Hiệp thuộc xã Tân hiệp, huyện Hóc Môn.

Giới hạn khu vực quy hoạch như sau: Phía Đông – Nam giáp khu dân cư ngã ba Hồng Châu và khu dân cư nông thôn xã Tân Hiệp. Phía Tây – Nam giáp Quốc lộ 22. Phía Bắc giáp kênh An Hạ.

Tổng diện tích khu vực quy hoạch 290,18 ha, quy mô dân số trong khu vực quy hoạch là 27.000 người.

Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Giới hạn khu vực quy hoạch như sau: Phía Đông - Bắc giáp Quốc lộ 22. Phía Tây - Bắc giáp kênh An Hạ. Phía Đông – Nam giáp kênh Trung ương - khu dân cư xã Tân Thới Nhì. Phía Tây - Nam giáp khu đất nông nghiệp, xã Xuân Thới Sơn.

Tổng diện tích khu vực quy hoạch 478,5 ha, quy mô dân số trong khu vực quy hoạch là 38.000 người.

UBND huyện Hóc Môn là cơ quan tổ chức lập 2 đồ án quy hoạch phân khu nói trên. Thời hạn quy hoạch đến năm 2020.

Theo quyết định phê duyệt của UBND TP.HCM, trong quá trình tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại các khu vực có sông, kênh, rạch trong khu vực quy hoạch, UBND huyện Hóc Môn, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan cần quản lý chặt chẽ việc tuân thủ về chỉ giới hành lang sông, kênh, rạch.

Việc san lấp kênh, mương, rạch trong khu vực quy hoạch cần có ý kiến thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Đình Phú